Welzijn Wijzer Noord-Holland: adressen, telefoonnummers en links.

Welzijn Wijzer Noord-Holland Op de Welzijn Wijzer Noord-Holland vindt u adressen, telefoonnummers en websites van welzijnsorganisaties in de provincie Noord-Holland. Ook vindt u links over welzijnswerk en algemene brancheinformatie. In de BedrijvenZoeker kunt u zoeken naar bedrijven uit Noord-Holland. BrancheWijzer Welzijn Noord-Holland: welzijnsorganisaties, welzijnswerk, welzijnswerkers, welzijnssector, zorg, volksgezondheid, dienstverlening, vrijwilligerswerk, ouderenwerk, sociaal cultureel werk, jeugd- en jongerenwerk, welvaart.

Bedrijven & Instellingen

Wijkcentrum Westend
Westwijkplein 3
1187 LS Amstelveen
T. 020-643 44 44
St. Welzijn Scheveningen
Keizerstraat 71 C
2584 BC Den Haag
T. 070-416 2020
VITA welzijn & advies
Parklaan 27
1431 EM Aalsmeer
T. 0297-344 094
Stichting Welzijn Ouderen Langedijk
Dokter Wilminkstraat 16
1723 XN Noord-Scharwoude
T. 0226-318050
Stichting OASE
Arthur van Schendellaan 100 a
1422 LE Uithoorn
T. 0297-588994

Nieuwe Groenmarkt 20
2011 TW HAARLEM
T. 023-5319030

Het Breed 693
1025 HZ AMSTERDAM
T. 020-6366975

Dokter van Dorstenstraat 1
2132 JR HOOFDDORP
T. 023-5698888

Schans 1
1941 JP BEVERWIJK
T. 0251-220944

Wilgenhoflaan 2/C
1944 TD BEVERWIJK
T. 0251-220944

IJselstraat 48
1078 CK AMSTERDAM
T. 020-6658001

Wilhelminapark 29
2012 KC HAARLEM
T. 020-5754700

Meer bedrijven

Meer informatie

Hieronder vindt u informatie en links naar opdrachtgevers, toeleveranciers en collegabedrijven uit de branche. Een link aanmelden? Mail naar info@branchewijzers.nl

SWBeverwijk
Stichting Welzijn Beverwijk is gevestigd te Beverwijk en is een plaatselijke professionele organisatie voor sociaal cultureel werk. De stichting exploiteert voorzieningen in het kader van peuterspeelzalen, buurthuiswerk, jongerenwerk, ouderenwerk en heeft een sectie samenlevingsopbouw...
http://welzijnswb.nl/

Meerwaarde
Meerwaarde, welzijnsinstelling, welzijn, kinderwerk, vrouwenwerk, ouderenwerk, ouderenadvieswerk, tienerwerk, jongerenwerk, sport, spel, maatschappelijk werk, advies en steunpunt huiselijk geweld, burtbemiddeling, ambulante jongerenhulpverlening...
http://www.meerwaarde.nl/

Servicepunt
Stichting Servicepunt voor Welzijn en Cultuur (ServicePunt) beheert verschillende buurt- en wijkcentra en multifunctionele accommodaties in Alkmaar. Belangrijke kernbegrippen voor de accommodaties zijn: ”Ontmoeting, Ontplooiing en Ontspanning”...
http://www.servicepunt.org/

Brentano
Stichting Brentano Amstelveen is een moderne organisatie voor ouderenzorg. Wij zijn tevreden als de ouderen dat ook zijn. Zo'n doelstelling stelt eisen aan onze personeelsleden. Die krijgen van ons volop mogelijkheden om zich te scholen en te ontwikkelen...
http://www.brentano.nl

Stichting Present Den Helder
Onze organisatie wil midden in de maatschappij staan en een brug vormen tussen: een groot potentieel aanbod van flexibel beschikbare vrijwilligersgroepen die hun tijd en mogelijkheden beschikbaar stellen en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. We werken samen met maatschappelijke...
http://www.stichtingpresent-denhelder.nl

MDV
De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is een professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie. Zonder onderscheid des persoons verleent zij materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen...
http://www.legerdesheils.com

Stichting Stadsdeelorganisatie Zuid-west
Onze stichting verzorgt het wijkgerichte welzijnswerk in het zuidwestelijk deel van Haarlem. Dit werk is georganiseerd in een vijftal werkeenheden: peuterwerk (4 peuterspeelzalen), speeltuinwerk (4 speeltuinen en 1 kinderboerderij), buurt- en clubhuiswerk, ouderenwerk...
http://www.welzijnhaarlem.nl/

WWZ
Wonen, welzijn en zorg staan hoog op de agenda van de provincie Noord-Holland. Iedereen die dat wenst moet zelfstandig kunnen wonen. Gemeenten die woonvormen en andere initiatieven ontwikkelen voor ouderen en mensen met een beperking krijgen dan ook steun van de provincie. Steun...
http://www.wwz-nh.nl/

© 2020 www.branchewijzers.nl | Uw adres verwijderen