Probleemkinderen Wijzer Noord-Holland: adressen, telefoonnummers en links.

Probleemkinderen Wijzer Noord-Holland Op de Probleemkinderen Wijzer Noord-Holland vindt u adressen, telefoonnummers en websites van therapeuten die met probleemkinderen werken in de provincie Noord-Holland. Ook vindt u links over remedial teaching en algemene brancheinformatie. In de BedrijvenZoeker kunt u zoeken naar bedrijven uit Noord-Holland. BrancheWijzer Probleemkinderen Noord-Holland: remedial teaching, therapeuten, dyslexie, dyscalculie, leer- en gedragsproblemen, adhd, pdd-nos.

Bedrijven & Instellingen

Tien voor Tien
Kamperzand 66
1274 HN Huizen
T. 035-5263142

Churchill-laan 35
2012 RN HAARLEM
T. 023-5471646

J Matijsen Osterlingh 24/A
1135 EC EDAM
T. 0299-372259

Sparenbergstraat 50
2023 JW HAARLEM
T. 023-5279555

Bestevaerstraat 139/1HG
1056 HL AMSTERDAM
T. 020-6832073

Jan van Zutphenstraat 24
2037 VB HAARLEM
T. 023-5355527

Lepelaarstraat 16
1411 XH NAARDEN
T. 035-2010203

Schweitzerstraat 112
2131 RJ HOOFDDORP
T. 023-5625181

Vroedschap 11
1412 NV NAARDEN
T. 035-6953997

Anne Franklaan 12
1277 BR HUIZEN
T. 035-5882158

Van Driellaan 4
1272 KE HUIZEN
T. 035-5244720

Bickerlaan 47
2071 DA SANTPOORT-NOORD
T. 023-5383436

Meer bedrijven

Meer informatie

Hieronder vindt u informatie en links naar opdrachtgevers, toeleveranciers en collegabedrijven uit de branche. Een link aanmelden? Mail naar info@branchewijzers.nl

Landelijke Oudervereniging Balans
Balans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Hieronder leest u waarom Balans zo belangrijk is voor deze ouders, hun kinderen en hun omgeving...
http://www.balansdigitaal.nl/

Zuiderboomgaard
Ik bied pedagogische begeleiding op haptonomische basis aan kinderen met ontwikkelingsproblematiek. Het kan gaan om angstige of overactieve kinderen, om autisme / PDDNOS, kinderen met sociaal onhandig gedrag, onzekerheid en faalangst, hechtingsproblematiek...
http://www.zuiderboomgaard.nl/

PDDNOS
PDD-NOS,de afkorting betekent: Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified. Dit is een ontwikkelingsstoornis, waarbij het grootste probleem is dat de kinderen, zich niet in kunnen leven in een ander persoon. Ze zijn erg op zichzelf gericht, en hebben vaak meerdere...
http://www.pddnos.nl

LORENTZHUIS
Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie, waarbij partners of gezinsleden meestal gezamenlijk in behandeling zijn en de problemen van een of meerdere betrokkenen centraal staan
http://www.lorentzhuis.nl

Triversum
Triversum is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van kinderen en jeugdigen waarbij sprake is, of waarbij het vermoeden bestaat, van een psychiatrische stoornis
http://www.triversum.nl

VGCt, Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie
Welkom op de website van de VGCt, de wetenschappelijke vak- en beroepsvereniging voor gedragstherapeuten en cognitief therapeuten in Nederland
http://www.vgt-gedragstherapie.nl

GGZ
GGZ.NL biedt in samenwerking met het Trimbos-instituut hoogstaande informatie en uitleg over verschillende ziektebeelden
http://www.ggz.nl

Superjuf
Superjuf is er voor basisschoolkinderen die niet goed kunnen meekomen op een bepaald vakgebied. Ik bied individuele begeleiding op het gebied van: * leesvoorwaarden * technisch lezen (AVI) * begrijpend lezen * spelling * schrijven * rekenvoorwaarden * rekenen ...
http://www.superjuf.com/

De wenteltrap
De wenteltrap, gevestigd in de Zaanstreek, is een praktijk voor Remedial Teaching en geeft hulp aan kinderen met leerproblemen
http://www.wenteltrap.info

© 2020 www.branchewijzers.nl | Uw adres verwijderen