Onderwijs Wijzer Overijssel: adressen, telefoonnummers en links.

Onderwijs Wijzer Overijssel Op de Onderwijs Wijzer Overijssel vindt u adressen, telefoonnummers en websites van onderwijsinstellingen in de provincie Overijssel. Ook vindt u links over o.a. basisonderwijs, beroepsonderwijs, speciaal onderwijs en algemene brancheinformatie. In de BedrijvenZoeker kunt u zoeken naar aanverwante bedrijven in Overijssel. BrancheWijzer Onderwijs Overijssel: beroepsonderwijs, basisonderwijs, speciaal onderwijs, educatie, opleidingen, voortgezet onderwijs, hbo, wo.      

Bedrijven & Instellingen

ROC van Twente
Parkweg 1-6
7772 XP Hardenberg
T. 0523-270347

Thijstraat 29
7596 KH ROSSUM OV
T. 0541-626102

Grote Maatweg 2
7642 VH WIERDEN
T. 0546-565166

Watertorenstraat 1
7491 BC DELDEN
T. 074-3762314

Brinkpoortstraat 11
7411 HR DEVENTER
T. 0570-662662

Nordhornsestraat 118
7591 BH DENEKAMP
T. 0541-351243

Munterkamp 55
8014 DM ZWOLLE
T. 038-4653938

Nijverheidsstraat 45
7461 AD RIJSSEN
T. 0548-536666

Sassenstraat 31-1
8011 PA ZWOLLE
T. 038-4234546

Marke Volthe 10
7603 GM ALMELO
T. 0546-490353

Krijgerstraat 4
7671 XX VRIEZENVEEN
T. 053-4358525

G Karel v Hogendorpstr 52
7691 AW BERGENTHEIM
T. 0523-231947

Meer bedrijven

Meer informatie

Hieronder vindt u informatie en links naar opdrachtgevers, toeleveranciers en collegabedrijven uit de branche. Een link aanmelden? Mail naar info@branchewijzers.nl

PCO-Dalfsen
De vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (PCO) is de overkoepelende organisatie van zes protestants christelijke scholen in de gemeente Dalfsen. PCO heeft ongeveer 75 personeelsleden in dienst die zich met hart en ziel inzetten voor in totaal 690 leerlingen...
http://www.pco-dalfsen.nl/

Openbaar Primair Onderwijs
De Stichting Openbaar Onderwijs in Deventer is het overkoepelend orgaan dat alle Openbare Primair Onderwijsinstellingen in Deventer aanstuurt
http://www.openbaaronderwijsdeventer.nl/

ROC van Twente!
Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO) Diploma's vmbo-t, havo of vwo (vav). ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente
http://www.rocvantwente.nl/

OSG Hengelo
De Openbare Scholengemeenschap Hengelo, kortweg OSG Hengelo, is een brede scholengemeenschap, waarin alle schoolsoorten voor voortgezet onderwijs een plaats hebben
http://www.osghengelo.nl

ISOZ
Het Informatie- en aanmeldpunt Speciaal Onderwijs Zwolle (ISOZ) dient als informatiepunt voor ouders, scholen en hulpverleners. Bij ISOZ kan men terecht met vragen over extra zorg die leerlingen nodig hebben. Daarnaast helpt ISOZ bij het zoeken naar adequate onderwijszorg...
http://isoz.nl/

Landstede
Landstede is een ondernemende organisatie, die midden in de maatschappij staat. Wij bieden diensten aan op het gebied van beroepsopleidingen, voortgezet onderwijs en opleidingen voor volwassenen en ook op het gebied van welzijn, kinderopvang en kringloop...
http://www.landstede.nl/

WK onderwijsadvies
Het centrale uitgangspunt bij passend onderwijs is maatwerk voor ieder kind. Waar heeft het kind de beste kansen: het regulier of het speciaal onderwijs? Of een combinatie van beiden? De komende jaren zullen regionale netwerken worden gevormd en deze netwerken zullen deze vragen...
http://www.wkonderwijsadvies.nl/

De VOO
De VOO geeft u informatie en advies, is er voor ondersteuning en begeleiding, geeft cursussen voor medezeggenschapsraden, scholing aan ouderraden, training voor besturen, kent een onderwijsmagazine en een reeks van uitgaven voor uw onderwijspraktijk...
http://www.voo-enschede.nl/

VEVO Netwerk in Overijssel
VEVO Overijssel - Verkeerseducatie voor het Voortgezet Onderwijs, geïnitieerd door het ROVO (Regionaal Orgaan voor Verkeersveiligheid in Overijssel)
http://www.vevo-overijssel.nl/

© 2020 www.branchewijzers.nl | Uw adres verwijderen