Gemeente Súdwest Fryslân

BrancheWijzer Súdwest Fryslân Sudwest-Fryslan (ook wel Zuidwest-Friesland genoemd) is qua oppervlakte de grootste gemeente van Nederland. Met 84.000 inwoners is het ook qua inwonersaantal een grote gemeente. Vanwege de aanwezigheid van veel wateren, trekt de gemeente veel (water)toerisme. Kenmerkend voor de gemeente is tevens de diverse branchestructuur, die leunt op vier pijlers: landbouw, industrie, recreatie & toerisme en zorg. Door verduurzaming, technologische ontwikkelingen en toename aan internationale invloeden is het van belang dat deze vier pijlers zich blijven aanpassen. Dit doet te gemeente door te investeren in een gunstig woon- en werkklimaat, maar ook in goed onderwijs. Op deze manier blijft Sudwest-Fryslan een sterke regio, met eveneens sterke branches. 

Bedrijven & Instellingen

Parkflat Stadsfenne
Dekamalaan 17
8604 ZG Sneek
T. 0515-43 74 37

Kaatsland 5/B
8608 CX SNEEK
T. 0515-414110

Zwolsmanweg 16
8606 KC SNEEK
T. 0515-436600

Jachthavenstraat 22
8603 CJ SNEEK
T. 0515-418364

Bolswarderbaan 1
8601 ZK SNEEK
T. 0515-488888

de Hekken 4
8608 XC SNEEK
T. 0515-521589

Tingietersstraat 1
8601 WJ SNEEK
T. 0515-534100

Malta 2
8601 GW SNEEK
T. 0515-412518

Hemdijk 14
8601 JV SNEEK
T. 0515-412118

Pripperstraat 11
8608 AV SNEEK
T. 0514-581278

Malta 2
8601 GW SNEEK
T. 0515-412518

Einsteinstraat 17
8606 JR SNEEK
T. 0515-435555

Meer bedrijven

Meer informatie

Momenteel geen resulaten aanwezig.

© 2019 www.branchewijzers.nl | Uw adres verwijderen