Gemeente De Fryske Marren

Branchewijzer De Fryske MarrenDe Friese Meren in het Fries en officieel: De Fryske Marren is een gemeente in de provincie Friesland (Nederland). Het gemeentehuis staat in Joure. De gemeente is een fusie tussen Gaasterland-Sloten (Gaasterlân-Sleat), Lemsterland, Skarsterlân en een gedeelte van Boornsterhem (Boarnsterhim) rond Terhorne. De gemeente telt ongeveer 51.200 inwoners, met het stadje Sloten en de grootste plaatsen Balk, Joure en Lemmer. Het wetgevingstraject liep vanaf medio 2011. In het najaar van 2012 is een wetsvoorstel ingediend (kamerstuk 33496 2012-2013). In 2013 is het voorstel door zowel Tweede als Eerste Kamer vastgesteld.

Bedrijf toevoegen of wijzigen Bedrijven & Instellingen

Woonzorgboerderij de Cornelia hoeve - Hof en Hiem
Straatweg 9
8534 WB Eesterga
T. 0514 - 56 89 98

Stinzenflora 88
8935 NM LEEUWARDEN
T. 070-3937376

J Jelles Hofstrjitte 23
8611 JT GAASTMEER
T. 0515-469879

Van Harinxmaweg 17
9246 TL OLTERTERP
T. 0512-381448

Van Aylvaweg 32
9105 KT RINSUMAGEEST
T. 0511-423748

Bakboard 38
8502 AM JOURE
T. 0513-417371

Spekloane 25
9233 LK BOELENSLAAN
T. 0512-341921

Jousterweg 289
8465 PH OUDEHASKE
T. 0513-620812

Mr W M Oppedk van Veenwg 36/C
9251 GA BURGUM
T. 0511-401295

De Poel 21
8551 NH WOUDSEND
T. 0513-415582

Zwarteweg 8
9261 XS EASTERMAR
T. 0511-441354

Roordamaleane 4
8851 GL TZUMMARUM
T. 0518-482401

Meer bedrijven

Meer informatie

Momenteel geen resulaten aanwezig.

© 2019 www.branchewijzers.nl