Train MCP

  • Adres:
    Hang 10
  • Postode / plaats:
    3011 GG Rotterdam
  • Telefoon:
    010-4771835
Train MCP

Nederland kent een breed scala aan verenigingen, stichtingen, actiegroepen en comité's. Mensen organiseren zich niet alleen voor recreatieve en culturele doeleinden, maar ook om bijvoorbeeld zaken te regelen in hun directe woonomgeving of om invloed op het beleid van de overheid uit te kunnen oefenen. De overheid steunt ook dergelijke initiatieven van vrijwilligers. In de cursus wordt dieper ingegaan op het ontstaan, het doel en de structuur van organisaties die zich bezighouden met sociaal-cultureel of maatschappelijk werk.

© 2020 www.branchewijzers.nl