GBS De Schatgraver

 • Adres:
  Van Houtenlaan 1a
 • Postode / plaats:
  8014 ZM Zwolle
 • Telefoon:
  038-4659165
 • E-mail:
  info@deschatgraver.nl
GBS De Schatgraver

GBS De Schatgraver is een basisschool bedoeld voor kinderen van ouders die lid zijn van de Gereformeerde Kerken. Deze ouders hebben God, de Here, bij het dopen van hun kinderen beloofd hen op te voeden in de leer van de Bijbel. Zij zullen hun kinderen uitleggen wat het verbond met God voor hen betekent en wat God, de Here, in zijn zoon Jezus Christus voor hen wil doen. De school moet daarom aansluiten bij de christelijke opvoeding van de ouders. Of het nu gaat over opvoeding, wereldgeschiedenis, Bijbels onderwijs, aardrijkskunde, onze hedendaagse maatschappij, het omgaan met elkaar/je naaste, het je veilig voelen op school, het wederzijds respect voor elkaar, de identiteit geeft kleur aan het werk binnen onze scholen. De school wil zo ook een volwaardig verlengstuk zijn van de (geloofs-)opvoeding thuis.

© 2020 www.branchewijzers.nl