Revalidatiecentrum De Trappenberg

 • Adres:
  Crailoseweg 116
 • Postode / plaats:
  1272 EX Huizen
 • Telefoon:
  035-692 9600
 • E-mail:
  voorlichting@trappenberg.nl
Revalidatiecentrum De Trappenberg

Voor de meeste mensen is bewegen, eten, praten en werken de gewoonste zaak van de wereld. Toch is dit niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Soms lopen dingen anders in het leven. Er zijn volwassenen en kinderen die door een aangeboren aandoening, door een ongeval, ziekte of operatie niet geheel zelfstandig kunnen functioneren in het dagelijks leven. Zij hebben een lichamelijke of cognitieve beperking. Revalidatiecentrum De Trappenberg probeert deze mensen te helpen om zo goed mogelijk te functioneren in het dagelijks leven. In De Trappenberg leren revalidanten een zelfstandig leven te leiden, zowel fysiek, sociaal als maatschappelijk, met zo min mogelijk beperkingen.

© 2020 www.branchewijzers.nl