Basisscholen Wijzer Zwolle: adressen, telefoonnummers en links.

Basisscholen Wijzer Zwolle Op de Basisscholen Wijzer Zwolle vindt u adressen, telefoonnummers en websites van basisscholen in Zwolle. Ook vindt u links over basisonderwijs, basisscholen en algemene brancheinformatie. In de BedrijvenZoeker kunt u zoeken naar bedrijven in Overijssel. BrancheWijzer Basisschool Zwolle: basisscholen, school, daltonscholen, bredescholen, vrije scholen, montessori scholen, basisonderwijs, naschoolse opvang, onderwijs.    

Bedrijven & Instellingen (Zwolle)

GBS De Schatgraver
Van Houtenlaan 1a
8014 ZM Zwolle
T. 038-4659165

Grotiuslaan 33
8024 XM ZWOLLE
T. 038-4531229

Korianderplein 8
8042 HM ZWOLLE
T. 038-4215577

Rijnlaan 200
8032 TK ZWOLLE
T. 038-4533873

Eikenlaan 23
8024 CA ZWOLLE
T. 038-4531031

Waallaan 7-9
8032 GZ ZWOLLE
T. 038-4533955

Waallaan 6
8032 GZ ZWOLLE
T. 038-4537622

Bachlaan 158
8031 HL ZWOLLE
T. 038-4225815

Munterkamp 71-73
8014 DM ZWOLLE
T. 038-4650305

Herfterweg 1
8023 DJ ZWOLLE
T. 038-4535682

Gedeputeerdenlaan 45
8016 AX ZWOLLE
T. 038-4604411

Valkenbergweg 22
8026 RK ZWOLLE
T. 0529-401369

Meer bedrijven

Meer informatie

Hieronder vindt u informatie en links naar opdrachtgevers, toeleveranciers en collegabedrijven uit de branche. Een link aanmelden? Mail naar info@branchewijzers.nl

Katholieke Pabo
Lijkt het je leuk om met kinderen in het basisonderwijs te werken? Wil je ze graag dingen leren waar ze later ook iets aan hebben? Zit je te popelen om meteen in het eerste studiejaar praktisch aan de slag te gaan? Zoek je bovendien een opleiding waar jouw eigen talenten volop kunnen groeien?...
http://kpz.nl/

GBS de Schatgraver
Om bescherming te bieden aan de grondslag en identiteit van onze scholen geldt in het algemeen dat kinderen van ouders die lid zijn van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) en de Christelijke Gereformeerde kerk als leerlingen worden toegelaten...
http://www.deschatgraver.nl/

de Duyvencamp
Op de Duyvencamp willen we onderwijs geven aan leerlingen tussen de 4 en ± 12 jaar zodat zij zich binnen de groep individueel kunnen ontwikkelen en worden opgeleid naar passend onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan en de benodigde kennis...
http://www.deduyvencamp.nl/

de Morgenster
Er zitten ruim 320 kinderen op onze school verdeeld over 13 groepen. Ons enthousiaste team werkt met moderne onderwijsmethoden. Er wordt les gegeven in een zeer doelmatig en mooi gebouw
http://cbs-de-morgenster.nl/

de Aquarel
Christelijke basisschool de Aquarel is te vinden in de wijk de Aa-landen. De Aquarel is aangesloten bij Vivente. Vivente is een ondernemende stichting voor christelijk basisonderwijs in Zwolle. Er zijn 14 basisscholen, verdeeld over geheel Zwolle, en een speciaal basisschool...
http://cbs-de-aquarel.nl/

Parkschool
welkom bij de website van de Parkschool, de oudste basisschool van Zwolle. Onze school werd in 1867 als School I in de binnenstad gesticht als opleidingsschool voor de toenmalige rijks-HBS. School I verhuisde in 1929 naar de huidige locatie aan de Westerlaan en veranderde in 1959...
http://www.parkschoolzwolle.nl/

Openbare Montessori Basisschool Zwolle
Kinderen leren het meest effectief wanneer zij al handelend tot inzicht zijn gekomen. Het montessoriaanse leerprincipe luidt: eerst handelen met concreet materiaal, om hierna al handelend met symbolisch materiaal tot inzicht te komen
http://www.montessori-zwolle.nl/

© 2020 www.branchewijzers.nl | Uw adres verwijderen