Basisscholen Wijzer Amsterdam: adressen, telefoonnummers en links.

Basisscholen Wijzer Amsterdam Op de Basisscholen Wijzer Amsterdam vindt u adressen, telefoonnummers en websites van basisscholen in Amsterdam. Ook vindt u links over speciaal basisonderwijs, basisscholen en algemene brancheinformatie. In de BedrijvenZoeker kunt u zoeken naar aanverwante instellingen in Noord-Holland. BrancheWijzer Basisschool Amsterdam: basisscholen, basisonderwijs, speciaal onderwijs, obs, cbs, rkbs, montessorischool, daltonschool, brede scholen, vrije scholen, Noord-Holland.  

Bedrijven & Instellingen (Amsterdam)

4e Montessorischool De Pinksterbloem
Weesperzijde 57
1091 EG Amsterdam
T. 020-6941189
OBS De Parel
Kleine Wittenburgerstraat 100
1018 LZ Amsterdam
T. 020-6224180
Willibrordschool
Diemerpark 11
1087 EM Amsterdam
T. 020-3981540

Molenwijk 8
1035 EE AMSTERDAM
T. 020-6311560

Wildrijkstraat 2
1024 CL AMSTERDAM
T. 020-6369060

Van Hogendorpplein 11
1051 AX AMSTERDAM
T. 020-6860144

Jacob Geelstraat 48
1065 VT AMSTERDAM
T. 020-6152697

Kometensingel 52-54
1033 BW AMSTERDAM
T. 020-4930431

Van Beuningenstraat 141
1051 XM AMSTERDAM
T. 020-6864913

Louis Couperusstraat 129
1064 CE AMSTERDAM
T. 020-6133545

Nassaukade 124
1052 EC AMSTERDAM
T. 020-6820837

Houdringe 2
1025 BA AMSTERDAM
T. 020-6365954

Meer bedrijven

Meer informatie

Hieronder vindt u informatie en links naar opdrachtgevers, toeleveranciers en collegabedrijven uit de branche. Een link aanmelden? Mail naar info@branchewijzers.nl

4de Montessorischool De Pinksterbloem
Openbare basisschool voor Montessorionderwijs met algemene informatie en een nieuwsbrief
http://www.depinksterbloem.nl

Van Detschool speciaal basisonderwijs
de E.J. van Detschool is een school voor kinderen met een gecompliceerde problematiek. Bij veel kinderen is sprake van een kinderpsychiatrische stoornis, gecombineerd met ontwikkelingsstoornissen en problemen op sociaal-emotioneel gebied...
http://www.vandetschool.nl/

Paulusschool
Onze school is een oecumenische school waar alle kinderen uit de omgeving welkom zijn. Het team van leerkrachten heeft een duidelijk ideaal voor ogen: het gaat in onze school om veel leren en veel willen leren
http://www.paulusschool.nl/

Willibrordschool
Onze school staat midden in de maatschappij. Het is een kruispunt. Kinderen leren om samen met andere kinderen en leerkrachten te ontdekken wat ze willen en kunnen
http://www.willibrordijburg.nl/

Mandalaschool Amsterdam
Welkom bij de Mandalaschool, de eerste boeddhistische basisschool in oprichting! Om daadwerkelijk te kunnen starten in Amsterdam hebben we eind december 2009 350 intentieverklaringen nodig, van ouders die hun kinderen naar deze school willen laten gaan...
http://www.mandalaschool.nl/

De Zeppelin
De Zeppelin is een Speciale School voor Basisonderwijs (SBO). Een SBO is een school voor leerlingen die in het gewone basisonderwijs vastgelopen zijn. Bij sommige leerlingen op de basisschool gaat het leren niet vanzelf en kunnen er allerlei problemen naar voren komen. Deze moeilijkheden...
http://www.sbo-de-zeppelin.nl/

Piethein
Creatief, open en sfeervol De Piet Hein is een school die kiest voor kwaliteit en kunst en cultuur als speerpunt heeft. Op de Piet Hein denken we in kansen en geloven we in ieders talent. In augustus 2002 zijn wij van start gegaan. De school ontwikkelt zich dynamisch en telt inmiddels...
http://www.basisschoolpiethein.nl/

Frankendael
Wij denken dat de kinderen zich nog beter ontwikkelen als ze gemotiveerd zijn. Leren op de Frankendael is daarom ook; zelf betekenis geven aan je talenten en je ervaringen. Maar Talentontwikkeling betekent niets als er geen acties aan verbonden worden...
http://www.frankendaelschool.nl/

Openbare basisschool Aldoende
Aldoende is een openbare basisschool. Dit betekent dat alle kinderen van 2½ t/m 12 jaar welkom zijn, ongeacht ras, nationaliteit, geslacht, seksuele gerichtheid, sociaal milieu, religie, levensbeschouwing of handicap
http://www.obsaldoende.nl/

Westerparkschool Amsterdam
De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo’n 8000 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool? Dat is een belangrijk...
http://www.westerparkschool.eu/

Oecumenische basisschool Elout
Directie, team en ouders staan aan de basis van een nieuwe generatie. Wij willen graag dat onze kinderen brede ontwikkelingskansen krijgen zodat zij zich in de multiculturele samenleving zowel individueel als met elkaar optimaal kunnen ontplooien. Respect en begrip voor...
http://www.bselout.nl/

© 2020 www.branchewijzers.nl | Uw adres verwijderen