Branchewijzers Nederland

Wijzers naar branches ingedeeld per werkzaam gebied: Landelijk, provinciaal, lokaal.
Bedrijven per branche/regio: adressen, informatie, websites en links.

Zoeken

provincies in Nederland

Wijzers van de maand

Branches:

Interessant:

Nieuws en persberichten uit verschillende branches

Belasting op arbeid: Nederland in de middenmoot
Het verschil tussen het netto-inkomen dat een werknemer ontvangt en het brutobedrag aan loonkosten is veel te groot. Dat vinden veel werknemers en werkgevers. In vergelijking met andere ontwikkelde landen valt dat verschil best mee, zo...

Bouw worstelt met kosten personeel en materialen
Het faillissement van de middelgrote aannemer Moonen uit ’s-Hertogenbosch bewijst de spagaat waarin de bouwsector verkeert. Aan de ene kant een sterke vraag vanuit de markt, aan de andere kant de worsteling met de gestegen kosten...

Export naar landen buiten EU groeit hardst
De waarde van de Nederlandse goederenexport groeide in 2017 met 10% (tot 43,5 miljard euro). De export naar landen buiten de EU groeit dubbel zo sterk als de export naar EU-landen. Vooral naar Zuid-Korea en Rusland nam de export relatief sterk...

2018: kansen en risico?s per sector in vogelvlucht
Wat zijn de wereldwijde trends, de kansen en de risico’s per sector? Onze researchafdeling publiceerde een update voor 15 sectoren. In dit artikel vindt u de belangrijkste highlights en de links naar de achterliggende sectorrapporten...

Brandbrief over te weinig vrouwen in de top
Het percentage vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen bij Nederlandse ondernemingen is slechts 10%. Dat had 30% moeten zijn. Om er vaart in te krijgen, ontvingen 5000 Nederlandse bedrijven op 15 maart een brandbrief namens...

Duitsland 4e op wereldranglijst van protectionisme
Uit onderzoek van de researchafdeling van Euler Hermes blijkt dat Duitsland wereldwijd op de 4e plaats staat op de lijst van landen die de meeste protectionistische maatregelen hanteren. 4e na de VS, India en Rusland...

Wereldwijd stijgt het aantal grote faillissementen
Het aantal grote faillissementen steeg wereldwijd in 2017 met 22%. Daarbij gaat het om bedrijven met een omzet hoger dan €50 miljoen. Daarvan gingen er vorig jaar wereldwijd 321 kopje onder, samen goed voor een omzet van €104 miljard...

Nieuws feed van Business Insider Nederland, de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de berichten ligt bij de verschillende organisaties.