Branchewijzers Nederland

Wijzers naar branches ingedeeld per werkzaam gebied: Landelijk, provinciaal, lokaal.
Bedrijven per branche/regio: adressen, informatie, websites en links.

Zoeken

provincies in Nederland

Wijzers van de maand

Branches:

Interessant:

Nieuws en persberichten uit verschillende branches

Kleinere accountantskantoren in de knel
Omdat ze niet aan de scherpere opleidingseisen kunnen voldoen, dreigt een tekort aan accountants voor kleinere accountantsorganisaties. De aangescherpte opleidingseisen drijven studenten richting grote kantoren zoals PwC en BDO...

Familiebedrijven scoren beter
Financieel presteren familiebedrijven beter dan ‘gewone bedrijven’ (zonder familie-inbreng). Familiebedrijven zijn gemiddeld 16% winstgevender en hun financiële waarde is gemiddeld 7% hoger. Opvallend is dat...

Nederland: export machines op nummer 1
De export van machines en machineonderdelen leverde in 2015 bijna 13 miljard euro op. Dat is bijna 2 procent van het bruto binnenlands product. Geen ander product dat ons land zoveel oplevert. Aardgas komt op de 2e plaats. Daarna bloemen en...

Markt non-ferro metalen blijft zwak
De Nederlandse markt voor non-ferro schroot beoordeelt Euler Hermes als ‘structureel zwak’. Dit blijkt uit de kwartaalrapportage die wij opstelden over het afgelopen kwartaal. Zo zijn de liquiditeit en de winstgevendheid...

Grootste uitdaging MKB: goed personeel vinden
Voor MKB-werkgevers is het binnenhalen en vasthouden van kwalitatief goed personeel de grootste uitdaging voor 2017. Dat blijkt uit de onlangs verschenen MKB Marktmonitor van uitzender Unique en onderzoeksbureau Motivaction...

Wat mogen we in 2017 van China verwachten?
De researchafdeling van Euler Hermes nam China onder de loep. Hoe was 2016 en wat mogen we volgend jaar verwachten? De onderzoekers van Euler Hermes zetten 5 cruciale aandachtspunten op een rij

Economische trends in 2016 en 2017
De groei van de wereldeconomie blijft in 2017, voor het zevende jaar op rij, steken onder de 3%. Lagere prijzen drukken de omzetten, exportresultaten en de waarde van de wereldhandel (-2%). Faillissementen laten wereldwijd voor het eerst...

Nieuws feed van Business Insider Nederland, de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de berichten ligt bij de verschillende organisaties.